Döderhultarn i nytt ljus

Döderhultarn i nytt ljus (Döderhultarmuseet)

2011- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2011


Utgångspunkt i utställningsgestaltningen var att skapa ett rum där Döderhultarns skulpturer hamnade i fokus. Vi ville därigenom framhäva det otroligt fina hantverk och det starka konstnärliga uttryck som Döderhultarn behärskade. Det skulle vara tydligt att det här är konst som står sig över tiden och talar till oss än idag.
Utställningen är öppen och överblickbar. Utställningen har en stram estetik och en strikt genomtänkt placering av montrarna. Ett tydligt estetiskt formspråk var viktigt för att få Döderhultarns skulpturer att hamna i fokus.
Utställningsrummet är mörkt och rogivande med sparsmakad belysning som nästan enbart riktar sig mot montrarna med skulpturerna. Väggarna är målade i samstämda toner i grönt. Ett mörkt ekgolv ger en bas som montrarna vilar i. Det mörka taket ovanför lugnar och dämpar. Som kontrast till det mörka finns en sittbrunn, målad i varmt rostrött och dovt lila. Färgerna är noga utvalda för att balansera varandra och ge ett harmoniskt intryck. I utställningen finns ett upphöjt parti
varifrån man kan överblicka utställningen. Stora foton med stadsmotiv
är bakgrund till flera av montrarna.

Läs mer i PDFen