Hyper Human

Hyper Human (Tekniska museet)

2020- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2020


Var går gränsen mellan människa och maskin? Vad
betyder teknikens möjligheter för dig och mig och för
människor som inte ens är födda än? Det handlar inte
bara om vad som är vetenskapligt och tekniskt möjligt,
utan om vad som är etiskt rätt.
Med en omslutande och konstnärlig upplevelse väcker
Hyper Human nyfikenhet och fascination kring de
möjligheter och utmaningar som teknikutvecklingen
ställer oss inför.
I ett ständigt pågående demokratiskt samtal genom
tid och rum förnyar Tekniska museet utställningsmediet
då besökaren utmanas kring etiska och existentiella
framtidsfrågor.
Relationen människan och tekniken accentueras genom
hela utställningen med föremål från historien,
nuet och med spaningar runt hörnet.
I en temporär del möter vi den unga rösten. Under
2020/21 visas verk av Nyckelviksskolans klasser i
textil och keramik som tolkar temat människa maskin.
Denna del byts ut efterhand.

cof