Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta

Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta (Västarvet)

2015-2022 🏅 Medverkande i Årets utställning 2015


Utställningen bygger på en förstudie om små barns ljudskapande som genomförts tillsammans med
barn i åldern 0-2 år och en tonsättare. Formgivaren har fått utgå från förstudien, våra erfarenheter
från tidigare utställningar och ny småbarnsforskning. Utställningen har utvärderats tillsammans med
besökande barn. Det som inte fungerat för barnen har vi förändrat.
Pedagogen har styrt hela arbetsprocessen, från förstudie till färdig utställning.

Utställningens form tar hänsyn till hur små barn vill ta sig an en ny miljö. Formen är underordnad
barnens önskemål, säkerhet och vår kunskap om små barn. Samtidigt är kvalitén och estetiken viktig.
Det är en sammanhängande färgskala och alla delar är uppbyggda av trianglar, en form som är lätt
att känna igen för ett litet barn. Detta underlättar för barnen när de ska ta in alla intryck som de
möter i den nya miljön. I en handledning kan barnens medföljande vuxna läsa om utställningen och få veta varför den ser ut som den gör.

Västarvet ingår, efter en sammanslagning med Kultur i Väst, i Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling. 

Läs mer i PDFen