Rädd? En upplevelsebaserad utställning om rädslor och fobier

Rädd? En upplevelsebaserad utställning om rädslor och fobier (Hallands kulturhistoriska museum)

2020-2020 🏅 Medverkande i Årets utställning 2020


Rädslan har i alla tider varit en naturlig del av människans liv. Just idag är mångas största fasa viruset Covid-19 medan den stora rädslan här för 150 år sedan handlade om fattigdom och svält. Ännu längre tillbaka, präglades mångas liv av rädslan för att hamna i helvetet efter döden. Utställningen består av en kulturhistorisk del, en systematisk del och en upplevelsebaserad del. Berättarstrukturen ger dels besökaren ett kartotek där rädslor och fobier gås igenom och förklaras. Dagens rädslor sätts i ett historiskt sammanhang som kopplar ihop individuella med allmänmänskliga frågor om livets sårbarheter. Covid 19-pandemin bröt ut mitt i produktionen och vävdes in i den större
berättelsen. Föremål och arkivmaterial stärker kopplingen mellan då och nu. Berättargreppet i den upplevelsebaserade delen ger möjligheten för besökaren att möta den egna rädslan eller förkovra sig i sagor och myter.

Läse mer i PDFen