Livet är en lek

Livet är en lek (Malmö Museer)

2012-2014 🏅 Medverkande i Årets utställning 2012


Varför är flickleksaker en dröm i rosa medan pojkars är fyllda av fart och action? Hur
har man genom tiderna sett på lek och leksaker? Vad är krigsleksaker bra för? På
vilket sätt skapar och bevarar lek och leksaker normer? Utställningen Livet är en lek utgår från museets samling på 6000 föremål. I utställningen visas 500 föremål. Det antal leksaker som barn i snitt beräknas äga i Sverige. Men utställningen handlar inte bara om leksaker utan ställer nya frågor till gamla ting för att belysa samtiden främst ur ett genusperspektiv. Detta perspektiv tydliggörs i formgivning, föremålsval, text, ljudspår och dokumentationer. Andra perspektiv som belyses är våldet i leksaksvärlden, merchandice samt pedagogiska leksaker.

Man kan enklast beskriva utställningen som att den består av ett flertal lager med olika
betydelser. Det första lagret är leksaken. Till den hör en handskriven etikett med
ursprungsland, årtal och ev. tillverkare. Nästa lager är gröna skyltar med texter om en
specifik föremålsgrupp. Texten innehåller fakta, historik, kuriosa om vartannat. Röda skyltar utgör ytterligare lager. De belyser leksaker som normbevarande och normskapande ur ett genusperspektiv.