”Om ni inte gillar det kan ni dra åt helvete” – Ballets Suédois 1920–1925

”Om ni inte gillar det kan ni dra åt helvete” – Ballets Suédois 1920–1925 (Dansmuseet)

2020-2020 🏅 Medverkande i Årets utställning 2014


Jubileumsutställningen handlar om drivkraft, kärlek och kreativitet men också om pengar, konflikter och död. Med 273 föremål, 140 texter samt fotografi, film och pressklipp speglar utställningen intensiteten i Svenska Baletten. Berättelsen är uppdelad i fem akter med prolog och epilog, enligt klassiska dramaturgiska idéer. På detta sätt ökar besökarens förståelse gradvis och intresset och nyfikenheten hålls uppe. Kärleksrelationen mellan Jean Börlin och Rolf de Maré är en röd tråd genom utställningen.
Tidigare okända och bortglömda personer lyfts fram samtidigt som mytomspunna konstnärer förmänskligas. Utställningen visar inte bara det som publiken skulle se utan också scenkonstens baksida och dess ”konstruktion”.

Läs mer i PDF-en