Stämplad

Stämplad (Forum för levande historia)

2017-2017 🏅 Medverkande i Årets utställning 2017


Kan en obemannad, interaktiv utställning som nästan inte tar någon plats skapa
reflektioner kring kategorisering? Är det möjligt att berätta om komplexa mänskliga
mekanismer på fyra kvadratmeter?
Utställningen Stämplad handlar om kategorisering och vill få besökaren att reflektera
kring om sina egna och andrasfördomar. Innehållet har ingen linjär dramaturgi och alla
delar i utställningen kan upplevas separat och oberoende av varandra.
Temat kategorisering beskrivs genom flera olika exempel från Förintelsen och nutid.
Stämplad innehåller också ett digitalt självskattningstest som bygger på ”Fördomstestet”
utformat av Fredens hus i Uppsala.
Stämplad utmanar utställningsmediet genom att påstå att
det inte krävs mer än fyra kvadratmeter för att sätta igång en process hos besökaren.