Fokus Sápmi

Fokus Sápmi (Kulturen i Lund)

2018-2020 🏅 Medverkande i Årets utställning 2018


Utställningen Fokus Sápmi skildrar samernas
historia och samtidskultur med utgångspunkt i
Kulturens samiska föremålssamling. Nya
perspektiv och kunskaper med samiskt fokus har
varit bärande i arbetet med utställningen, liksom
strävan att skapa igenkänning för besökarna.

Fokus Sápmi börjar och slutar i nutid. Besökaren
hälsas välkommen med ”hej” på olika samiska
språk/dialekter och leds sedan vidare genom en ljus
gång med selfies från instagramkontot @mittsapmi
där nutida samisk popmusik pulserar. Rummet
förmedlar en levande samtidskultur i Sápmi. I nästa
rum börjar en kronologi där besökaren tas tillbaka i
historien och sedan rör sig framåt i tiden genom
rummen tillbaka till nutiden.

Läs mer i PDFen