Leve demokratin

Leve demokratin (Forum för levande historia)

2018-2018 🏅 Medverkande i Årets utställning 2018


Vi ställer frågor, vi berättar vad som hände, och vi vill ge hopp!
Med hjälp av foton, citat och texter…
Vi ställer frågan? Hur mår vår demokrati idag? I dagens debatt får vi ofta höra vår demokrati är hotad, att vi är på väg åt samma håll som 1930-talet Europa. Men vad var det egentligen som hände då? Vi berättar historien om hur Tyskland som var ett demokratiskt land som blev till en diktatur som kom att utföra ett av historiens största brott mot mänskligheten: Förintelsen.
I utställningen har vi försökt att berätta om de omständigheter som gjorde att nationalsocialisterna kunde ta makten i Tyskland 1933. För Tyskland var en demokrati efter första värdkriget slut 1919 fram till 1933. Vilka lärdomar kan vi dra av historien? Hur kan vi få demokratin att utvecklas och blomstra? Vad ska vi vara vaksamma på?
Demokratin kan inte tas given i Sverige utan måste ständigt vårdas och återerövras för att hållas levande. En ambition har varit att texterna i utställningen sa leda till reflektion och eget tänkande.