Sexus – en utställning om biologiskt kön

Sexus – en utställning om biologiskt kön (Malmö Museer)

2021- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2021


Genom att göra en naturhistorisk utställning med ett naturvetenskapligt innehåll vill vi bidra till debatten kring kön. I utställningen Sexus fördjupar vi oss i den biologiska aspekten av begreppet. Vad är kön? Vad menar en biolog med ordet? Varför finns det kön? Har alla organismer kön och hur många kön finns det? Genom att ställa dessa frågor vill vi engagera besökaren och stimulera till eftertanke.
Ledordet genom hela utställningsproduktionen är mångfald. Det finns olika sätt att föröka sig på. Det finns olika sätt att bestämma kön. Det finns också stor variation inom en viss art när det gäller hur kön kan se ut och fungera – något som även gäller däggdjuret människan. Genom att besvara dessa frågor närmar vi oss fenomenet intersex, ett tillstånd där det inte alltid går att svara entydigt på frågan om vilket kön en viss individ har.