Electrolux historisk utställning

Electrolux historisk utställning (Electrolux globala huvudkontor)

2019- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2019


Historien om Electrolux hade lätt kunna reduceras till en tidslinje med några företagssteg och en genomgång av olika produktmodeller. Men istället ville Electrolux skildra ett större sam-hällsskeende under de 100 år som företaget verkat. Utställningens dramaturgi är därför inte i första hand historien om Electrolux – utan om utvecklingen mot ett hållbart hem, för den egna familjen och samhället omkring. Electrolux historia skildras utifrån hur den bidragit till denna utveckling, och utställningens berättelse byggdes därför kring tre teman: mat, omvårdnad och välbefinnande (eller ”taste, care and well-being”, som vi uttryckte det på engelska för den engelskspråkiga företagskoncernen). Electrolux många produkter, som besökare ofta har en känslomässig och nostalgisk relation till, får då sin plats i en större och mer allmängiltig berättelse. Utställningen blir en berättelse om hur hem, hushåll och samhälle utvecklats i 100 år – och inte bara i Sverige, utan över hela världen.
Ett tydligt fokus var även nödvändigt då utställningsytan var begränsad. När vi prioriterade bland möjliga perspektiv – som t ex medarbetarnas utveckling, företagskoncernens tillväxt, eller rent finansiella utvecklingssteg – blev konsumentnyttan och samhällets utveckling det naturliga valet.

Läs mer i PDFen