Rosa Taikon – konsten och kampen

Rosa Taikon – konsten och kampen (Hälsinglands museum)

2021- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2021


Utställningen skildrar en viktig kvinnlig konstnär och en centralgestalt inom romsk
minoritetskamp. Rosa Taikon var verksam i Hälsingland 1973–2017. Efter hennes bortgång
donerades ateljén till Hälsinglands museum. Utställningens avsikt är att genomlysa
konstnärskapet och förmedla Taikons banbrytande formgivning. Taikon beskrivs i relation till
sin konstnärliga samtid, såväl som i relation till kelderashromsk smyckestradition.
Basutställningen är den första i Sverige med den romska minoritetens historia som fundament.
Berättelsens uppbyggnad ger möjlighet att arbeta pedagogiskt inom SO och humaniora såväl
som estetiska ämnen, samt kring läroplanens grundläggande värden.
Genom Taikons livsberättelse skildras kampen mot romers utsatthet och diskriminering.
Utställningen visar hur individens levnadsöde kan användas för att beskriva minoritetshistoria.
Genom individens livsberättelse undviks generella beskrivningar som riskerar att bli stereotypa.