Face the facts – unga i fängelse berättar

Face the facts – unga i fängelse berättar (Arbetets museum)

2015-2015 🏅 Medverkande i Årets utställning 2015


Arbetets museum, Kriminalvården och Riksförbundet Attention bestämde sig för att låta unga intagna (18-21 år) berätta om sina liv – om vägen till att bli frihetsberövad och synen på framtiden. I januari 2014 påbörjade intagna på Anstalten Luleå arbetet med att producera en utställning. Annelie Egelin Tärning från Arbetets museum handledde de intagna under sex månader. Attention Norrbotten Luleå-Boden ansvarade för att tillsammans med anstaltens personal dra igång en studiecirkel, Din egen berättelse, för att inspirera till berättelserna som skulle ligga till grund för utställningen, Face the Facts – unga i fängelse berättar. Genom att låta målgruppen ta över tolkningsföreträdet och skapa en utställning var målet att motverka fördomar och skapa en större öppenhet kring människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och tidigare dömda. Vi använde kreativiteten som språngbräda för att kunna synliggöra varje individs kvalitéer och skapa aktiviteter som gjorde alla delaktiga, utifrån sina egna förutsättningar. Målet var att processen skulle bidra till nya perspektiv, nyfikenhet och tolerans för alla inblandade samt för utställningsbesökarna. I projektet ingår att killarna som varit med i produktionen erbjuds projektanställning i samband med visning av utställningen på turnéorterna – en möjlighet att få arbeta med den egna produktionen i mötet med besökaren eller på annat sätt få yrkeserfarenhet, och en kompetenshöjare för personal på museerna.

Läs mer i PDFen