Jag är Armfelt

Jag är Armfelt (Livrustkammaren)

2012-2012 🏅 Medverkande i Årets utställning 2012


Jag är Armfelt, Livrustkammarens utställning 2012, baseras på G. M. Armfelts egna föremål i Finlands Nationalmuseum, utställda där 2010. Inför överföringen gjordes ett urval, samtidigt som dräkter från hustrun lades till. Innehållet ansågs traditionellt och svårt. Beslutades att sällanbesökaren ”Johan 23” skulle lockas för att öppna upp för okonventionellt tänkande under bearbetningen. Sociala medier nyttjades, en blogg genomlyste arbetsprocessen, gav fakta och referensmaterial. En app för smartphone, Äventyret Armfelt, producerades att nyttjas med QRkoder i utställningen. För maximerad tillgänglighet genomsyrades gestaltningen av de fyra lärstilarna: lärande genom syn, hörsel, beröring och kroppsrörelse. Föremålen är i huvudsak ordnade kronologiskt men underställda ett huvudtema i varje rum.