»AQUANAUTS: EXPEDITIONEN TILL SILJANSRINGEN«

»AQUANAUTS: EXPEDITIONEN TILL SILJANSRINGEN« (Kluturhuset)

2021-2022 🏅 Medverkande i Årets utställning 2021


I den nya utställningens första rum har vi skapat biografier om de två kvinnliga forskarna.
Med utgångspunkt från den nya boken »Expeditionen till Siljansringen« följer vi deras livsöden
från barndomen fram till den ödesdigra sommaren 1897.
I detta rum finner vi också deras första fossilfynd, det förunderliga kraniumet och det stora
oljeporträttet på Betala Gardelius målat 1895.
Utställningen har en utvecklad dramaturgi byggd på ett fiktivt museum.
I museet finns en utställning om två kvinnliga forskare som i slutet av 1800-talet upptäckte ett
antal hittills okända humanoida arter. I en fiktiv dokumentärfilm skildras hur museets
intendent fått sig tillsänt ett antal lådor med forskarnas texter, teckningar, filmer och insamlat
forskningsmaterial. Den utställning besökaren befinner sig i sägs vara skapad av materialet och
de replikor museet skapat av de humanoida arterna. Utställningens anslag antyder en
utställning på ett traditionellt museum. Besökaren möts först av fotografier, föremål och
utställningstexter som mycket väl skulle kunna vara sanna.
Berättelsen balanserar mellan sådant som skulle kunna vara sant och introducerar samtidigt
oförutsedda och fantastiska händelser som bibehåller intresset. Att filmen rör sig inom en
traditionell dokumentärfilmsgenre ger samtidigt ett förutsägbart mönster för att följa och tolka
berättelsen. Dramaturgin osäkrar gränsen mellan forskning, verklighet och fiktion och tar sikte
på att betraktaren ska ifrågasätta vårt sätt att dokumentera,
klassificera och berätta om mänskligheten.