Historiska ögonblick

Historiska ögonblick (Sörmlands museum)

2018-2018 🏅 Medverkande i Årets utställning 2018


Utställningen Historiska ögonblick på nya Sörmlands museum är ett försök att på ett nyskapande sätt berätta om och gestalta en stad och dess historia. På samma gång är det en undersökning av potentialen i en till synes traditionellt analog utställningsform där frågan om vad ett föremål kan berätta ställts i förgrunden. Berättartekniskt söker utställningen spegla den täthet av liv och människoöden som karaktäriserar en stad. Nyköping presenteras som ett myller av enskilda händelser, dess historia som ett flöde av ögonblick. Alltid händer det något. Ibland har det skett något uppseendeväckande, men oftast inget särskilt. Det avgörande blandas med det triviala. Stort och smått, högt och lågt, allt får samma utrymme. Material hämtas från en mångfald arkivkällor – föremålsdokumentation, brev, dagstidningar, mötesprotokoll, vårdjournaler, dagböcker, och radioinslag. Berättandet lånar nyhetsnotisens kortfattade saklighet. Långa texter saknas helt, ytterst få är längre än 75 ord.

Läs mer i PDFen