Dödens teater- Kungliga begravningar från Gustav Vasa till Gustaf V

Dödens teater- Kungliga begravningar från Gustav Vasa till Gustaf V (Livrustkammaren)

2015-2016 🏅 Medverkande i Årets utställning 2015


I utställningen Dödens teater vill Livrustkammaren förmedla känslor kopplade till
kunglig begravningar: en storslagen, känsloladdad och gripande ceremoni som
gestaltar makt. Utställningens fokus på just teater och manifestation tillsammans
med Livrustkammarens ”mörka stenvalv” är nyckeln till en suggestiv utställning.
Dödens teater har en dramaturgi där originalföremålen förstärks med hjälp av
ljud och ljus och ger en mäktig upplevelse. I scenografin används
uppförstoringar i nära nog naturlig storlek från dåtidens kopparstick vilket ger en
omedelbar känsla av närvaro.
I utställningen Dödens teater visas storslagna sorgeprocessioner, påkostade
utsmyckningar och gripande ceremonier har präglat kungliga begravningar
genom århundraden.