Party for Öyvind

Party for Öyvind (Sven-Harrys konstmuseum)

2021-2022 🏅 Medverkande i Årets utställning 2020


I Party for Öyvind möts några av 1900-talets största konstnärsnamn som alla var vänner med konstnären Öyvind Fahlström (1928-1976). Utställningen visar på en rik mångfald av konstnärer och medium. Vi följer den multibegåvade Fahlström och hans enorma kontaktnät av konstnärsvänner i alla de genrer han och vännerna verkade inom – poesi, litteratur, journalistik, musik, teater, dans, performance, film och konst – genom hans alltför korta liv från födelsestaden São Paulo till Stockholm, Rom, Paris och New York. Utställningen är inspirerad av det inbjudningskort Patty Mucha och Claes Oldenburg skickade till konstnärsvännerna för att fira Öyvind Fahlströms födelsedag och hans första soloutställning på Sidney Janis Gallery i New York 1967. Öyvind Fahlström var en av 1900-talets mest innovativa och mångsidiga konstnärer, vars gränsöverskridande konstnärskap var banbrytande. Med stor lekfullhet, men samtidigt djupt allvar, engagerade sig Fahlström och hans vänner i de för efterkrigstiden och 60- och 70-talen brännande frågorna: krig, rasism, sexualitet, feminism, jämlikhet, politik, ekonomi, tredje världen, terrorbalansen och konstnärens frihet kontra kommersialismen. Frågor lika brännande aktuella idag och som verken associerar till. Utställningen uppfördes också i samband med att Sven-Harrys konstmuseum har 10-årsjubileum sedan öppnandet 2011.