Mind the Gap

Mind the Gap (Världskulturmuseet)

2020- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2019


Göteborg anses vara en av Europas mest segregerade städer.
Ur detta växte idén om projektet Mind the Gap. Segregation
kan skapar tomrum och glapp i samhället och i människor.
Detta ville vi undersöka mer. Vi ville söka efter dessa berättelser
om glapp i livet.
Ett glapp är något som skapar avstånd. Ett avbrott. Ett tomt
rum. Något som saknas. Dessa glapp kan ibland göra det svårt
att förstå viktiga händelser i våra liv. Alla lever med ett glapp.
En del av oss är medvetna om det. Andra är det inte. En del av
dessa glapp är smärtsamma; andra är naturliga utfall av de val
vi gör i livet.
I den här utställningen bjuder vi in er att möta vanliga
människor från Europa och Mellanöstern som berättar om
erfarenheter av glapp. Berättelser om när det finns ett avstånd
mellan vilka de vill vara och de sociala normer och påtryckningar
de upplever från omgivningen. Glapp handlar bland annat om
kön, identitet, orättvisa, ålder eller förlust.
Vilka glapp kan du relatera till?

Läs mer i PDFen