När döden skiljer oss åt – en hyllning till livet

När döden skiljer oss åt – en hyllning till livet (Värmlands museum)

2012-2012 🏅 Medverkande i Årets utställning 2012


Vår utgångspunkt var att låta berättelsen inspirera formen. Berättelsen skulle utgå från museets egna samlingar av föremål, konst och foto. Vi vred och vände på de olika teman som materialet representerade. Till sist bestämde vi att tidsflödet före-under-efter ett dödsfall skulle utgöra ramen för utställningen. Berättelsen byggdes upp i tre delar: En stund på jorden: Om livets korthet och människans önskan att förlänga det När döden skiljer oss åt: Om sedvänjor vid död och begravning I ljusaste minne bevarad: Om att bevara minnen och om att förhålla sig till en gravplats
Därefter tog vi kontakt med en arkitekt som fick uppdraget att skapa utställningens form utifrån berättelsen och våra önskemål kring dramaturgi och atmosfär. De praktiska förutsättningarna var att på 10 X 30 m yta använda museets byggbara standardväggar i storlek 1 x 2 m och att i övrigt eftersträva låg materialkostnad.

Läs mer i PDFen