SKEPP & SKOJ – Hav och sjöfart på Gotland.

SKEPP & SKOJ – Hav och sjöfart på Gotland. (Gotlands museum)

2015- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2015


Skepp & Skoj – en utställning för barn med leken i fokus! Segla en medeltida kogg mot fjärran land, gräv efter sjunkna skatter, klä ut sig till vikingar och pirater. Spela dockteater i strandboden, lyssna till sagor och sägner, lasta fartyg, knyta knopar och utmana varandra i spel. Ja, detta är bara några av de spännande aktiviteter som finns i Skepp & Skoj!
Skepp & Skoj är en interaktiv utställning med tema hav och sjöfart. Målgruppen är barn i åldrarna 2 till 10 år. Utställningen berättar om havet som i alla tider har haft stor betydelse för Gotland. Att skapa en välkomnande miljö som väcker nyfikenhet och bjuder in till lek har stått i fokus för innehåll, dramaturgi och form. Syftet med utställningen är att skapa intresse för att gå på museum och väcka lusten till att vilja lära mer. Utställningen gör på ett lekfullt sätt nedslag i historien vad gäller tidsperioder och teman – från de första människorna och djuren som kom till Gotlands för nästan 10 000 år sedan till dagens färjetrafik. Barn och vuxna uppmuntras leka och upptäcka tillsammans och samtidigt lära sig vad havet har betytt och fortfarande betyder för Gotland – transporter, fiske, handel, turism, men också hur vi i alla tider varit beroende av och sökt oss till andra länder och kulturer för utbyten av olika slag.

Läs mer i PDFen