RÖTTER – en trasslig historia. En svart saga om makt och kön, historia och identitet.

RÖTTER – en trasslig historia. En svart saga om makt och kön, historia och identitet. (Kvinnohistoriskt museum)

2016- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2016


Utställningen RÖTTER handlar om makten över historieskrivning och söker rötterna till de gamla idéer, normer och strukturer som styr kvinnors och mäns livsval och möjligheter.
Utställningen diskuterar könsmaktsordning, könsnormer, makt och identitet. Innehållet utgår från tre stora historiska förändringar: den vetenskapliga revolutionen, statens centralisering och övergången till ett kapitalistiskt industrisamhälle. Föreställningar om män och kvinnor, liksom traditionell historiesyn både synliggörs och ifrågasätts. I berättelsen går en tidslinje, men besökaren ska inte möta den kronologiskt. Det förflutna är inte en progression från mörker till ljus. Motsägelsefulla handlingar och idéer har sammanfallit. Ofta, när möjligheter öppnats för många män, har de stängts för de flesta kvinnor. Historien är en tilltrasslad härva, samtidigt som ämnet historia är disciplinerande och formar oss.

Läs mer i PDFen