Sverige och Förintelsen

Sverige och Förintelsen (Forum för levande historia)

2020-2021 🏅 Medverkande i Årets utställning 2018


Utställningen tar besökaren i hand som leds genom en tidslinje uppdelad i tre delar. Varje del har en introduktion som ger besökaren ett sammanhang kring respektive tidsperiod. Till varje tidslinje finns också fördjupande berättelser som hjälper till att ge olika perspektiv på Sveriges förhållande till Förintelsen. Mitt i utställningen finns en del om hur dessa används än idag. Utställningen ger inga svar. Den ger istället besökaren olika ingångar med olika perspektiv på Sveriges förhållande till Förintelsen. Utställningens berättande vill nyansera bilderna som finns, att historien är både svart och vit och vi låter olika röster kommer till tals. Besökaren får sedan själv fundera över innehållet och skapa sig en egen uppfattning. Att berättelsen är komplex ska kännas okej. Och att det är lätt att döma historien eftersom vi har facit.