Bronsskatten

Bronsskatten (Alingsås museum)

2022-2022 🏅 Medverkande i Årets utställning 2022


Den 8 april år 2021 var kartritaren Tomas Karlsson ute i Hjälmaredsskogen. Efter att ha tagit sig
igenom en tät granskog tog han rast och fick då syn på något på marken.
Det som låg där tycktes vara riktigt gammalt och handgjort. Det visade sig vara forntidsfynd från yngre
bronsåldern. Föremålen var ca 2500 år gamla! Kanske hade en grävling tröttnat på att ha alla
bronsföremålen i sitt bo av stenblock och därför börjat krafsa ut dem på utsidan.
Några dagar senare grävdes platsen ut och arkeologerna fann en samling ovanligt välbevarade föremål,
ett så kallat depåfynd, som legat under en stor sten. Upptäckten blev en världsnyhet och engagerade
forskare från olika håll.
Alingsås museum, som blev först med att få visa skatten, valde att ta sin utgångspunkt i
fyndögonblicket, arkeologernas och konservatorernas perspektiv samt hantverk och senaste forskning.