Stockholmsutställningen

Stockholmsutställningen (Stadsmuseet )

2019- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2019


För att ta fram effektmål för Stadsmuseets nya utställning genomfördes workshops med museets alla medarbetare 2014. Resultatet låg till grund för ett referensgruppsarbete med olika prioriterade besökskategorier: stammisar, skolbarn i mellanstadieålder, lärare, unga vuxna, barnfamiljer och personer med olika funktionsvariationer. Referensgruppsarbetet gick ut på att få svar på frågor om hur museet och utställningen kunde nå de uppsatta effektmålen: Utställningar och program ska inspirera människor att upptäcka staden som museet handlar om, Fler människor ska känna att det museet gör är relevant för dem, Museet ska ge nya perspektiv och stå för ett lustfyllt lärande och Museet ska vara en mötesplats i staden och ett självklart besöksmål för såväl stockholmare som turister. Detta undersöktes bland annat genom museibesök med referensgrupperna. För att skapa ett kreativt team och en så dynamisk utställning som möjligt bestod utställningsgruppen av tre producenter, med ansvar för innehåll, texter och föremål, och tre scenografer. Dessa blandades i olika konstellationer så alla arbetade med alla i någon del av utställningen. Resultatet blev en utställning som, trots sin storlek, upplevs som både varierad och sammanhängande. En genomarbetad grafisk profil bidrar också till helhetsintrycket.

Läs mer i PDFen