Stad längs vattnet

Stad längs vattnet (Sjöfartsmuseet Akvariet)

2011- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2011


Utställningen Stad längs vattnet visar hamnstadens historia på ett nytt och oväntat sätt, där man gått förbi den mer traditionella redar- och skeppshistorien och istället valt att skildra människornas hamnstad. Det är en tematisk utställning där röster, platser och föremål används för att gestalta vardagslivets historier. Det är också en välredigerad utställning där arbetet med text, bild och form skapar ett kollage som framhåller hamnstadens särprägel. Fartygsmodellerna har placerats i nya sammanhang och lyfts i formgivningen så att berättelser och fantasi får företräde framför teknisk fakta. Själva utställningsarbetet har genomsyrats av ett nära samarbete med hamnarbetare, varvsarbetare, ungdomar och lokalföreningar. Dessutom är utställningen väldigt fint formgiven med en fräck och modig färgsättning.

Läs mer i PDFen