Utopian Bodies – fashion looks forward

Utopian Bodies – fashion looks forward (Liljevalchs)

2015-2016 🏆 Vinnare i Årets utställning 2015


Modets makt är stor, modet påverkar oss alla, oavsett om vi följer det eller tar spjärn mot det. Men kan mode användas för att skapa en bättre framtid – och i så fall hur? Hur förhåller sig modet till våra kroppar, till oss som individer eller grupper, till världen omkring oss?
Liljevalchs storslagna utställning Utopian Bodies – Fashion Looks Forward tar fasta på modets inneboende kraft och mänsklig kreativitet. Med 129 svenska och internationella designers och 230 objekt ritar utställningen upp tänkbara framtidsscenarier och framhäver modets möjligheter snarare än att fokusera på problemen. I elva olika teman – Hållbarhet, Förändring, Teknologi, Hantverk & form, Hantverk & färg, Solidaritet, Motstånd & samhälle, Motstånd & skönhet, Minnen, Genusidentitet och Kärlek – uppmuntras besökaren att leta efter sin egen framtidsvision.

Läs mer i PDFen