PORFYR – DEN KUNGLIGA STENEN

PORFYR – DEN KUNGLIGA STENEN (Sven-Harrys konstmuseum)

2016-2016 🏅 Medverkande i Årets utställning 2016


Syftet med utställningen var att lyfta fram ett sedan
länge bortglömt hantverk – tillverkningen av porfyr.
Framställningen av porfyr var svenskt konsthantverk
i världsklass. Det första föremålet, en vas tillverkades 1787, skänktes till
Gustav III. På så sätt skaffade man sig kungligt protektorat.
Sergel, Ehrensvärd, Masreliez och Rung ritade förlagor till de
föremål som framställdes av skickliga hantverkare uppe
i Älvdalen. 1788 grundades Elfdalens Porfyrverk med ett antal
aktieägare som alla förlorade pengar eftersom stenen var
vacker men förtvivlat svårbearbetad. Porfyrverket startades för man ville skaffa arbetstillfällen till den fattiga befolkningen. Efter ca trettio år höll Porfyrverket på att gå i konkurs men räddades av kronprins Karl Johan som köpte verket 1818. Nu
började tillverkning av praktföremål som blev konungsliga
gåvor till de kungliga kollegerna ute i Europa, ministrar, adel
och högt uppsatta tjänstemän.
Rosendalsvasen som stod klar 1825 är ett av de allra största
föremål som tillverkats i Älvdalen liksom Karl XIV Johans
sarkofag. Kungen dog 1844 men först 1856 kom den till
Riddarholmskyrkan efter en dramatisk färd över isar och
snötäckta marker. Stenen var svår att bryta och svår att bearbeta, skaffade ofta
lungproblem till arbetarna. 1867 brann Porfyrverket ner och allt arbeta avstannade
under lång tid. På 1800-talets slut försökte Anders Zorn väcka verket till
liv igen men inte heller han lyckades.