Ubåten det hemliga vapnet: 110 år av svensk ubåtshistoria

Ubåten det hemliga vapnet: 110 år av svensk ubåtshistoria (Marinmuseum)

2014- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2014


Den 6 juni 2014 öppnade Marinmuseum en ny ubåtshall med Sveriges första ubåt Hajen, från 1904, och kalla kriget-ubåten Neptun, byggd 1978. Samtidigt invigdes vår nya basutställning ”Ubåten – det hemliga vapnet”.

Utställningen tar sin utgångspunkt i människans förhållande till ubåtar och är uppdelad i sex teman. En tidslinje av ubåtsmodeller och fotografier från allmänt kända händelser i världen tar besökaren genom den svenska ubåtens utveckling. Ombord på ubåten Neptuns övre däck får besökarna uppleva ett ljudsatt scenario med
torpedskjutning och ubåtsjakt byggt på autentisk ordergivning. I utställningen får besökare möta det diffusa hotet från det mörka djupet i ett lågmält
berättande och gestaltning. Ljussättningen bidrar till att utställningen upplevs som
kontemplativ. Ubåten Ulven, som torpederades och sjönk 1943, är starkt representerad med fotografier, personliga föremål från en omkommen besättningsman, sin flagga och en egen ubåtsmodell som skiljer sig från övriga.

Läs mer i PDFen