Borgen vid havet

Borgen vid havet (Trelleborgs Museer)

2022- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2022


Genom ett lyriskt berättande, sammanflätat med modern dans, konst, ljuddesign, filmproduktion och
arkeologiska texter rotade i den senaste forskningen skapar Borgen vid havet en tidsresa för
besökaren, som berör på ett känslomässigt såväl som på ett intellektuellt plan. Upplevelsen är
omslutande och skapar hos besökaren en känsla av inlevelse och att befinna sig på en annan plats i en
annan tid. Ett spel mellan närbild och fjärrverkan ger berättelsen en rytm och variation mellan intensiva
intryck och lugn.