Prioritet: Minoritet

Prioritet: Minoritet (Västerbottens museum)

2017-2018 🏅 Medverkande i Årets utställning 2018


Med denna väggtext på tolv olika språk – svenska, engelska samt minoritetsspråken med dess varieteter – välkomnades besökarna till Prioritet: Minoritet (P:M). Utställningen, som byggde på metodutveckling kring medskapande och inkludering, öppnade näst- intill tom – tomma montrar och väggytor i väntan på bidrag och förslag från personer med anknytning till någon eller några av de nationella minoriteterna. Förhoppningen var att fylla P:M med det människor själva tycker borde ta plats på ett museum. Det fanns ett tjugotal glasmontrar utspridda i rummet. En väggyta med fotodokumentation. En tv-skärm med intervjuklipp kring identitet, kultur, minoritets- och majoritetsposition,
tillhörighet. Ytan Fri yta för mindre ”utställningar i utställningen” som pågick under en till två veckor i taget. Bemanning i rummet av personer som alla själva kände tillhörighet till någon eller några av de nationella minoriteterna. Samtals- och sitthörna med tidskrifter och böcker. Grundläggande historik och fakta kring vardera nationell minoritet.

Läs mer i PDFen