Fågel, fisk eller mittemellan. I Karl Axel Pehrsons fantasivärld

Fågel, fisk eller mittemellan. I Karl Axel Pehrsons fantasivärld (Örebro läns museum)

2012-2013 🏅 Medverkande i Årets utställning 2012


Fågel, fisk eller mittemellan är en konstutställning för barn från 3 – ca 10 år, med bilder av Karl Axel Pehrson. Intentionen med utställningen som invigdes 29/9 -12, är att den ska ha ett lekfullt anslag och fungera som utgångspunkt för konstpedagogik inspirerad av KAPs bildvärld. Utställningen vill uppmuntra upptäckarlusta och nyfikenhet kring färg, form och ord.
KAPs bildvärld är full av fantastiska växter och djur med fantasifulla namn som grigelpadda, åsnekyckling och blånosgabil. Strukturen i utställningen bygger på fem teman; former, vatten, landskap, djur och insekter. Rösten och ledsagaren som för besökaren runt i utställningen är Ella Mittemellan, ett av KAPs fantasidjur. Varje tema ger möjlighet att genom olika interaktiva inslag, aktivt utforska och upptäcka, barnen tillsammans med sina vuxna följeslagare, barnen med varandra eller tillsammans med museipedagogen.

Läs mer i PDFen