Nobel Creations. En oslagbar kombination av musik, design och vetenskap. För femte året i rad så samarbetar Nobelmuseet med Beckmans designhögskola och Musikhögskolan i ett projekt där forskning, litteratur och fredsarbete tolkas av studenter från dessa skolor.

Nobel Creations. En oslagbar kombination av musik, design och vetenskap. För femte året i rad så samarbetar Nobelmuseet med Beckmans designhögskola och Musikhögskolan i ett projekt där forskning, litteratur och fredsarbete tolkas av studenter från dessa skolor. (Nobelmuseet)

2015-2015 🏅 Medverkande i Årets utställning 2015


modestudenter fick i uppdrag att tolka årets Nobelpris. Året därefter fortsatte projektet,
som också inkluderade musiktolkningar skapade av studenter från Kungliga
Musikhögskolan. År 2014 utvecklades samarbetet, vilket resulterade i en större
utställning med fler uttrycksformer och ett mer vetenskapligt djup.
Nobel Creations handlar om 2015 års Nobelpris med både beskrivande och tolkande
element. Besökaren får också möta unga studenters kreativa förmåga. Med hjälp av
mode, musik och design har studenter från skolorna skapat fria konstnärliga tolkningar
av årets Nobelpris. Utställningen utforskar det som förenar Nobelpristagare, konstnärer
och kreatörer: kreativitet. Modet att tänka i nya banor, innovativa kombinationer av
insikter från olika fält och att våga ifrågasätta etablerade teorier, vilket är några av
kreativitetens särdrag.
I årets utställning presenteras varje Nobelprisämne med tre moduler som tillsammans
skapar ett rum i rummet. Modulerna är i trä och varje ämnesområde har fått en egen
färgsättning för att underlätta besökarnas orientering i rummet. Besökarens rörelser och
interaktivitet med surfplattor påverkar det övergripande ljudlandskapet och
ljussättningen. I den första modulen visas pristagarnas föremål. Här finns fördjupande
texter om deras prestationer på en surfplatta. I den andra modulen visas en
modekreation och ett designföremål. Den tredje är utformad som en sittmöbel med
hörlurar där besökarna kan lyssna på musiktolkningen.

Läs mer i PDFen