TYDE DEN SOM KAN!

TYDE DEN SOM KAN! (Upplandsmuseet)

2021-2023 🏅 Medverkande i Årets utställning 2021


En upptäcktsfärd bland om runor och Upplands runstenar.
I Uppland finns flest runstenar i världen – ca 1300 stycken. De ger en spännande inblick i vikingarnas värld. Men vem reste en runsten, varför och vad står det egentligen på dem?
Runorna är nordbornas äldsta skriftspråk och runstenarna viktiga historiska källor till främst vikingatiden. Från slutet av 900-talet och under hela 1000-talet reste människor i Sverige minnesstenar med runinskrifter när någon släkting hade dött, men det finns runinskrifter som är långt äldre än så och också på andra ställen i världen.
I utställningen kan du bekanta dig med några av de mest intressanta runinskrifterna, se originalrunor, lära dig tyda runor och resa en egen runsten. Förhoppningen är också att väcka intresse för att själv såväl besöka som tyda runstenarna på plats i landskapet.
Som bakgrund kan nämnas att Upplandsmuseet nyligen gjort en stor inventering av samtliga Uppsala läns utomhus stående runstenar. Syftet har varit att få en bild av vilket skick de befinner sig i för att bättre kunna ta hand om detta unika kulturarv.