Ohtsedidh ‐Samiska kulturyttringar i Mellansverige

Ohtsedidh ‐Samiska kulturyttringar i Mellansverige (Dalarnas museum)

2020-2021 🏅 Medverkande i Årets utställning 2020


I utkanterna av det Mellansvenska jordbrukslandskapet finns spår efter samer som en gång i tiden levt där, långt från fjällvärlden som de idag så starkt förknippas med. Historien om dessa samer är okänd och spåren i landskapet svåra att hitta. Det som kan finnas kvar är resterna efter eldstaden i kåtan. Den är viktig i den samiska kulturen och kom därför att bli utgångspunkt i formgivningen. Spåren efter samerna i Mellansverige finns bevarade i lokala berättelser och mytbildningar. Ett av syftena var därför att möjliggöra att utställningarna visas lokalt och nära ursprungskällorna. Här låg
utmaningen för formgivningen. Utställningen ska ställas upp i små icke anpassade lokaler och behöver vara flexibel. Den flyttas och packas av ej utställningsvan personal och måste vara enkel att transportera och montera.
Utställningen är liten, enkel och anpassningsbar, men samtidigt attraktiv, slagkraftig och begriplig. Centralt finns en matta med fotomotiv av en i naturen funnen samisk härd. Mattan attraherar besökaren och fungerar som möjlig sittplats. Runt mattan finns fristående moduler, vilka lutar lätt framåt för att ge en känsla av rumslighet (kåtan). Varje modul består av en bas, en skärm med text och bilder samt en ljusramp. Varje enskild modul behandlar olika teman och har ingen inbördes ordning, vilket gör att de enkelt kan anpassas till utställningsytan.

Läs mer i PDFen