Bläckfisken – havsmonster och superhjälte

Bläckfisken – havsmonster och superhjälte (Sjöfartsmuseet Akvariet)

2016-2017 🏅 Medverkande i Årets utställning 2014


Utställningen ”Bläckfisken – havsmonster och superhjälte” togs fram som Sjöfartsmuseet Akvariets sommarutställning 2016. Produktion av större utställningar lagom till sommarsäsongen är ett nytt arbetssätt för museet sedan 2015.
Målsättningen har varit att nå nya målgrupper och göra museet till ett attraktivt besöksmål även sommartid. Produktion av utställningen påbörjades i och med att museet införde GLO som ny arbetsmetod för utställningsproduktion. I Akvariets utställning frågade vi våra besökare vilka havslevande djur som de skulle vilja se och lära sig mer om. Resultatet från denna undersökning visade att bläckfiskar kom längst upp på besökarnas önskelista.
Sjöfartsmuseet Akvariet strävar efter att kombinera våra två kärnämnen kulturhistoria och naturvetenskap när vi tar fram nya utställningar. Vi är övertygade om att detta ger oss möjligheten att belysa innehållet från flera olika infallsvinklar, vilket i sin tur leder till intressanta, tankeväckande och informativa utställningar. Museet strävar också efter att involvera museets alla verksamheter i våra utställningar. Personal från alla enheter deltar och bidrar aktivt till innehållet. Även om dessa strävanden har funnit med i ett flertal år var det först i samband med utställningen ”Bläckfisken – havsmonster och superhjälte” som alla dessa delar föll på plats.

Läs mer i PDFen