I telefonen finns hela människan

I telefonen finns hela människan

Arbete, barnen, kärleken … det här uppmärksammade projektet handlar om människan bakom flyktingen.

Vi har intervjuat 90 personer på sju flyktingförläggningar, samlat in tusentals bilder från deras mobiltelefoner. I intervjuerna framträder kvinnornas förväntan på den svenska jämställdheten. Arabiska män berättar om sina ofta olyckliga kärlekshistorier. Det är berättelser om livet i hemlandet, minnet av en doft, en vän eller en kväll på stranden. Hur det var innan kriget förändrade allt. Men också om hur man uppfattar Sverige. Förväntningarna på en ny framtid. Projektet genomförs tillsammans med åtta museer: Kalmar läns museum, Malmö museer, Kulturparken Småland, Jönköpings läns museum, Arbetets museum, Örebro läns museum, Upplandsmuseet och Gotlands museum. Utställningen invigdes av arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson på Gotlands Museum under Almedalsveckan.