Love always

Love always

Love always skildrar kärlekens olika villkor och skepnader för människor på flykt. Kärlekshistorier som är både vackra, brutala och utspelar sig på några av världens mörkaste platser.

Fotografen Pieter ten Hoopen har besökt regioner som är präglade av krig, miljökatastrofer, våld och intolerans. I början av år 2024 är 110 miljoner människor på flykt i världen och han har mött några av dem för att ge en röst till personerna bakom siffrorna och öka förståelsen för vår omvärld.

Love always är en vandringsutställning med bilder av Pieter ten Hoopen i samarbete med Sverige för UNHCR. Producerad av Värmlands Museum. Läs mer om utställningen, se bilder, specifikationer och få information om hur du bokar i PDF:en.