KÖNSBYTET: THE TRUE STORY

KÖNSBYTET: THE TRUE STORY

Könsbytet: The True Story är berättelsen om Johan Ehrenberg som dels 1983 berättade om att leva som Jenny men som på grund av hat och hot fick försvinna, och som 40 år senare, 2023, kommer ut igen för andra gången som Jenny. En ny resa som trans sker genom fobikernas och konventionernas förtryck – men också mot verklig frihet.

Utställningen handlar inte om att vara könsbytare – utan könsbrytare.

Utställningen består dels av fotografier från 1983 av fotografen Hatte Stiwenius som följde Jenny under ett halvår, och av fotografier från 2023 av fotografen Håkan Elofsson som följt Jenny på en resa genom Berlin. På 5 olika bildskärmar får vi se bildspel med ett hundratal fotografier men även rörligt material från Jennys besök i Berlin och intervjuer med Jenny, både från 1983 och 2023.
Hela utställningen går att anpassa med antal fotografier och storlek på monitorer.

Kontakt: Bea Tigerhielm, bea.tigerhielm@etc.se 0735919136