Scandinavian Design of Everyday Life

Scandinavian Design of Everyday Life

 – Domestic Design Classics

 

> SAMLAREN

Den privata samlaren och författaren Thomas Lindblad har under 25 år byggt upp en omfattande samling av skandinavisk bruksdesign. Det är den internationellt största och enda samlingen i sitt slag. Och utgörs av cirka 5000 föremål av pressglas, rostfritt stål, aluminium och plast, mellan 1930 – 1970.

 

> UTSTÄLLNINGEN

Vandringsutställningen Scandinavian Design of Everyday Life baseras på delar ur Thomas Lindblads unika samling och kompletterat av text och film. Museerna saknar till stor del dessa moderna bruksföremål. Äldre museer har fokuserat på bondesamhällets och överklassens föremål.  Designmuseer koncentrerar sig på konst, konsthantverk och möbeldesign. Skandinavisk design är ett välkänt begrepp men bruksföremålen är en mindre känd del av denna rörelse. I vilket museum såg vi senast en utställning med moderna bruksföremål? Formgivaren Jasper Morrison visade för några år sedan utställningen “Jugs, Jars and Pitchers”  på Hallwylska palatset och berörde ett aktuellt ämne. Behöver vi verkligen nya årsmodeller av bruksföremål? Vad kan vi lära av historien?

 

> REPRESENTERAD

Delar av samlingen har förvärvats av Nationalmuseum i Stockholm. Utländska museer som införlivat föremål ur Thomas Lindblads samlingar är Nationalmuseet i Oslo, MAK i Wien, Museum of Design in Plastics in Bournemouth, Die Neue Sammlung i München, Werkbundarchiv i Berlin, MOMA i New York och på Konstindustrimuseet i Köpenhamn.

Utställningen är producerad av formgivare och curator Tove Alderin i samarbete med Tho-mas Lindlad.

 

För mer information:

Tove Alderin / Thomas Lindblad

Tel: 0709 – 99 11 07

Mail: contact@tovealderinstudio.se / thomas.G.Lindblad@gmail.com