PALMYRA – En utställning om ett krigsbrott

PALMYRA – En utställning om ett krigsbrott

Den världsunika antika ruinstaden Palmyra har under kriget i Syrien plundrats och sprängts. Ett ovärderligt kulturarv har förstörts. Motiven bakom förödelsen är såväl ekonomiska som politiska och kulturella. En ny utställning belyser Palmyras betydelse då och nu, det oåterkalleliga brott som förstörelsen innebär och det storpolitiska spelet bakom handeln med plundrade antikviteter. En av Islamiska statens viktigaste inkomstkällor, utöver olja och kidnappningar, är handeln med antikviteter. Inkomsterna från denna typ av handel är sannolikt den näst största efter olja. Hur mycket IS tjänar på detta är inte känt, men uppskattas till 100 miljoner dollar årligen.