Förlåtelse, Försoning, Folkmord och Förtryck

Förlåtelse, Försoning, Folkmord och Förtryck

Utställningar som syftar till att belysa bakomliggande orsaker och processer kring förlåtelse, försoning, folkmord och förtryck. Förlåtelse och försoning betyder olika saker för olika människor i olika situationer och behöver inte heller förutsätta varandra. Men förlåtelse och försoning kommer ändå alltid att kräva aktiva val. Går det att förlåta det oförlåtliga? Utställningarna visar genom personliga vittnesmål, från offer och förövare, hur idéer kring förlåtelse, försoning och konfliktlösning kan användas för att positivt påverka människors liv. Djupgående förändring, medkänsla och förståelse är en process som tar tid. Erfarenheten visar att genom att bjuda in människor för att dela sina olika perspektiv så skapas förändring och ger alternativ till konflikter och hämnd. Hur kan vi främja den processen?

Forgiveness (2)