Dear Planet

Dear Planet

Med utgångspunkt från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 vill Fredens Hus projekt Dear Planet utmana klassiska utställningsmedier och testa nya modeller för att nå ut och göra budskapen mer begripliga för en bred publik. En del av projektet är en gameshow som går på turné från och med våren 2020.

Gameshowen är ett upplevelsebaserat pedagogiskt utställningsrum på tema miljö, klimat och hållbar utveckling. En spännande steampunk-känsla genomsyrar hela utställningen vilket gör upplevelsen unik och attraktiv för både barn och vuxna. Genom en modern och digital lösning behöver inte besökaren ha med något annat än sin smartphone för att delta.

Utställningen är producerad av Fredens Hus med stöd från Svenska Postkodstiftelsen.

Mer info och bokning: camilla@fredenshus.se