Yttrandefrihetens gränser

Yttrandefrihetens gränser

Det kallas för yttrandefrihet. Du tar den för given.

Demokrati bygger på fria röster, samtal och förmågan att lyssna även till det du inte gillar. När vi är
fria att säga vad vi vill är det lätt att ta det för givet. Men yttrandefriheten är inte skriven i sten. Vad
händer om samtalen tystnar?

Yttrandefrihetens gränser handlar om vikten av att olika röster kommer till tals, men också om
svårigheter som kan uppstå. Med filmer, dilemmafrågor och VR-teknik vill vi utmana besökare att
reflektera och samtala med varandra.

Målgrupper:
Utställningen vänder sig till skolan samt kultur- och samhällsintresserad allmänhet.
Pedagogledda workshoppar riktade till årskurs 7–9 och gymnasiet.

För mer information se levande historias hemsida:
https://www.levandehistoria.se/utstallningar/boka-en-utstallning