VISIT NABO ART BOOK

VISIT NABO ART BOOK

en vandringsutställning från MUCF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Utställningen Visit Nabo Art Book vill uppmuntra och göra plats för samtal om demokrati och delaktighet ur ungdomars perspektiv. I utställningen möter du bilder av åtta Nordiska illustratörer. De har tolkat ungas röster och miljöer i hela Norden. Deras bilder berättar om ungas glädje och tristess, oro och hoppfullhet, frustration och kampvilja. Men främst om allas rätt att bli lyssnad på. Till utställningen hör ett pedagogiskt material och som ger möjlighet för besökare och grupper att fördjupa i sig i bilderna och samtal om att känna sig inkluderad i samhället. Utställningen passar att visa i kulturhus, på museer och i bibliotek. Utställningen bygger på MUCF:s fyraåriga projekt kring ungas sociala inkludering. Projektets forskningsrapporter illustrerades i en bok. I utställningen får innehållet från boken en ny rumslig form.

Medverkande illustratörer:

Kati Kovács, Finland Jonas Wilén, Åland Fabian Göranson, Sverige. Inga Sætre, Norge. Søren Mosdal, Danmark. Edward Fuglø, Färöarna. Rán Flygenring, Island. Christian Rex, Grönland

 

En film om utställningen: https://www.mucf.se/visit-nabo-art-book

För bokning och mer information kontakta: gustav@producentbyran.se