Vardagens trassligheter

Vardagens trassligheter

Vardagens trassligheter är en interaktiv lekutställning för alla sinnen, skapad helt utifrån det lilla barnets perspektiv. Här kan barn och vuxna tillsammans utforska roliga vardagsvärldar med slingrande dammsugarslangar, mjuka klädhögar, bullberg och hisnande staplar med disk. Utställningen bygger på Annika Thores illustrationer om vardagstrassel och hopplösa hemmahögar som här får liv och blir spännande och lekfulla! De tre fasta installationerna, som var och en kräver ca 2x2m golvyta, passar fint att visa i konsthallar, på museer och i bibliotek. Utställningen är i första hand utformad för de allra yngsta men fungerar bra för barn ända upp i förskoleklass.

Med plats för massor av lek! Här kan alla leka tittut med grytlock, lyssna på viskande dammsugarramsor, virvla i en snurrig tvättmaskinsdans och spela i en egen köksorkester. Det finns också lekrekvisita som barn och vuxna kan låna och leka med tillsammans. Rekvisitan lockar och ger möjlighet till olika typer av utforskande lek; sorteringslekar, färg och formlekar, dans och enklare räkneövningar. Till utställningen hör också Annikas illustrationer och ett pedagogiskt textmaterial med möjlighet att fördjupa sig i frågor med direkt anknytning till utställningens teman som kretsar kring städning, tvätt och matlagning.