Tillväxt, vad är det?

Vi lever i en era där vår välbekanta logik, att formulera mål och strategier för att uppnå välstånd, har blivit otillräcklig. En era där begreppet Tillväxt tagits gisslan av den “marknad” som kommit att inta en självklar plats som auktoritet och referenspunkt i vårt postmoderna samhälle. En tillväxtdefinition synonym med en ohämmad expansion på någon annans bekostnad, som om våra resurser vore obegränsade och vars aggressiva terminologi – erövra marknadsandelar, slå ut konkurrens, vinna kunder, inta geografiska områden – för tankarna till krigets slagfält. En nutida idé om tillväxtens innebörd, okänslig för de värden som tillintetgörs i dess framfart och därmed ogynnsam för mänskligheten.

 

Vad händer när vi vågar ifrågasätta vår egen begreppsvärld? När vi förstår att den konstruktion och idé om världen som vi lever i på intet sätt är oss given? Vad händer när vi bär en angelägen fråga med oss – genom olika kontexter? Vad uppstår i relationen mellan sammanhangen? Vilka mönster vävs samman? Vilka nya tankar föds?

 

Tillväxt vad är det? handlar om att inte låta oss begränsas av den definition av begreppet som idag utgör grunden för vår gemensamma berättelse om tillvaron på jorden. Ett utforskande utan ambition att finna svar och där vi rör oss i sammanhang bortom den givna samhällsstrukturen. Genom berättelser och gestaltningar skildras tillväxtbegreppet utifrån olika kontexters röster. Vad handlar tillväxt om i naturen? Vilka värden lever i humorns system? Vilket uttryck tar sig tillväxt i andra sammanhang i våra liv? Kan tillväxt finnas i sorgen? I döden? Eller i magins värld? Vad händer när vi rör oss mellan olika kontexter med en och samma frågeställning? Vad ser vi då?

Tillväxt – vad är det? ger inga svar. Här finns inget rätt eller fel. Utställningen aspirerar till att öka vårt medvetande för människan i sin ekologi – som små men betydelsefulla beståndsdelar av en större helhet. Genom att synliggöra de trådar som löper mellan kontexter i våra liv möjliggör vi ett systemiskt perspektiv på tillväxt. Ett perspektiv och en logik som gör oss alla till medskapare av en meta-berättelse, oändligt gynnsam för oss människor och den värld vi lever i.

Utställningen är ämnad för allmänheten, stora som små, grupp och individ.

https://www.growththeexhibition.com/

Lina.fogelberg@morphosis.se

0793 405370

Petra.troback@morphosis.se

0732 321511