Tillväxt, vad är det?

Vi lever i en värld där misstro, girighet och maktbegär maskeras som sunt förnuft. Där tillväxt som begrepp tagits gisslan av den marknad som kommit att inta en självklar plats som auktoritet och referenspunkt i våra liv och vars snuttifierande prefix; hållbar, grön, jämlik, social ängsligt plåstrar om och upprätthåller. Likt en saga ingen längre riktigt tror på men ändå tvingas leva i. För att uthärda dissonansen inom oss förenas vi i en strävan efter “quick fixes”, med samma tillvägagångssätt som en gång orsakade problemen.

 

Inför komplexiteten i de utmaningar mänskligheten nu står inför rämnar våra samhällssystem. Oförmögen är den logik som avgränsar, reducerar och standardiserar. Svaren vi söker finns inte hos nationer, religioner eller institutioner, inte heller inom politiken, ekonomin eller ekologin. Ingen regering, kommission eller enskild person kan göra något åt de förhållanden som orsakat problemen vi nu upplever. Svaren finns i relationerna mellan dem.

 

Tillsammans med den nederländska designstudion Kossmanndejong utforskar duon i Malmöbaserade Morphosis det linjära tankesätt som kännetecknar många av de system på vilka våra samhällen är uppbyggda. Logiker som genom sin inneboende dynamik både kan nära och urholka relationer och i förlängningen leda till ett systems överlevnad eller kollaps.

 

Förvänta dig inte att utställningen ger dig några svar. Se den som en yta där dina föreställningar får utmanas; en inbjudan att ompröva idén på vilken vår tids tillväxtberättelse vilar.

Utställningen är ämnad för allmänheten, stora som små, grupp och individ.

Tillväxt – vad är det ? (film)

https://www.growththeexhibition.com/

Lina.fogelberg@morphosis.se

0793 405370

Petra.troback@morphosis.se

0732 321511