Sverige och Förintelsen

Minnet och förståelsen av Sveriges agerande i samband med Förintelsen förändras över tid och präglar vår svenska självbild på olika sätt. De många berättelserna ger en komplex och ofta motsägelsefull bild av Sverige. Vad visste vi egentligen? Utställningen handlar om Sveriges relation och hållning till Förintelsen och lyfter fram enskilda individers mod, men också dåtidens rädsla och passivitet. Den fokuserar på bland annat neutralitets- och handelspolitik, antisemitism och flyktingmottagande under åren 1933-1946.

Sverige och Förintelsen rymmer vittnesmål, föremål och konstverk och vänder sig främst till elever inom årskurs 7–9 och gymnasiet. För dem har vi utvecklat en pedagogledd workshop. Utställningen är också anpassad för en kultur- och samhällsintresserad allmänhet.

https://www.levandehistoria.se/utstallningar/boka-en-utstallning/sverige-och-forintelsen

Foto: Martin Skoog