Rädda världen – stygn för stygn!

Rädda världen – stygn för stygn!

Välkommen till en vandringsutställning som informerar och sprider kunskap.
Med målet att få besökaren att fundera, reflektera och ifrågasätta sina
klädval, sin klädkonsumtion och dess konsekvenser.
Utställningen baseras på sju olika delområden. Med start i ”Vad är
problemet?” till ”Vad kan jag göra?” ges betraktaren möjlighet att via text,
bilder och interaktion ta del av vår klädkonsumtions och klädproduktions
påverkan på människa och miljö. Övriga fem delområden är ”Materialskola”,
”Vatten”, ”Vem gör våra kläder?”, ”Märkesdjungeln” och ”Vem bär ansvaret?”.
Områdena består av informationstexter, bilder, taktila- och interaktiva
upplevelser och tankar från andra om vem som bär ansvaret och om vår
framtid.
Besökare från lågstadiet (via guidad visning) till vuxna kan ta del av
utställningen och den kan anpassas till de flesta lokaler.
Här kan du läsa mer och se en enklare filmning av utställningen.
https://raddavarldenstygnforstygn.se/utstallning/

Hör gärna av dig om du vill veta mer.
info@raddavarldenstygnforstygn.se
Sara 0760-664095, Anna 0709-188525