PROPAGANDA – RISK FÖR PÅVERKAN

VAD HANDLAR UTSTÄLLNINGEN OM?
Utställningen Propaganda – risk för påverkan visar hur ”det goda samhället” lyftes fram i
propaganda i Nazityskland och Sovjetunionen under 1930- och 40-talen. Utställningen
handlar också om dagens mediesamhälle, vad som styr medieflödet och hur mottagliga
människor är för påverkan.
Idag översköljs vi av information och många vill påverka hur vi tänker och beter oss. Det
här skapar stora demokratiska möjligheter, men ställer också krav på oss människor och
vår förmåga till kritiskt tänkande. Tanken är att du som förstår propagandans mekanismer
också kan tänka kritiskt och se igenom manipulerande budskap.
MÅLGRUPP
Utställningen vänder sig till allmänheten och skolan. Pedagogledda workshopar är riktade
till årskurs 7 till och med gymnasiet.

För mer information se levande historias hemsida: https://www.levandehistoria.se/utstallningar/boka-en-utstallning